Karmod

Modulární výstavby , Administrativní budovy

Modulární výstavby , Administrativní budovy

Modulární výstavby

Vysoce kvalitní , trvale udržitelná , inovativní , nákladově a časově efektivní…

Modulární výstavba je proces probíhající za kontrolovaných podmínek ve výrobním závodu mimo místo určení, s použitím většiny shodných materiálů, s totožným finálním designem ale s úsporou až 75 % času výstavby oproti tradiční výstavbě.

Výrobní proces v KARMOD Modulární probíhá dle požadavků normy ISO 9001

Kromě řízení kvality a jasně daných termínů dokončení stavby nabízí modulární konstrukce mnoho dalších výhod. Redukcí stavební činnosti na místě výstavby až o 80% oproti tradiční výstavbě zamezuje modulární výstavba narušení stavebního místa, snižuje automobilovou dopravu a zlepšuje celkovou bezpečnost. Pro školy, nemocnice, nebo i podniky s nepřerušenou aktivitou, představuje modulární výstavba výrazné snížení stavebního ruchu na místě určení, a tím odstranění velké části stavebních rizik a omezeného komfortu.

KARMOD Modulární tvoří profesionální tým schopný realizovat Vaše smělé projekty v bezkonkurenčních termínech od návrhu až do předání stavby

Modulární administrativní budovy řešené KARMOD Modulární systémem nabízejí z mnoha pohledů velmi efektivní způsob vynaložených prostředků. Možnost vybrat si z různých modulových řad nabízí investorům, přesně naplit jejich představu o funkčnosti budovy, jejím vzhledu i délce využívání. Administrativní budovy mohou sloužit nejen ke své primární funkci, ale také ke ztotožnění se s filosofií firmy.
Obor

Pro architekty a investory představuje modulární systém výstavby a spolupráce s kvalitním dodavatelem možnost pracovat s úrovní designu a propracovaností, které překračují všechna očekávání a soupeří s jejich konvenčními protějšky. Kvalitní dodavatel modulárních staveb těží ze zkušeností vlastního konstrukčního týmu a dokáže je podložit náročnými referencemi.

KARMOD Modulární se od počátku existence orientuje na náročné zahraniční trhy.

Investoři a projektanti, kteří hledají cesty k trvale udržitelnému rozvoji a snížení dopadu na životní prostředí již ví, že modulární výstavba je ve své podstatě přirozený trend. Výroba v řízeném prostředí snižuje množství odpadu a zamezuje plýtvání. To, spolu s lepším řízením kvality v celém procesu výstavby a výrazně nižším objemem stavebního ruchu na místě činnosti, již v podstatě podporuje udržitelný rozvoj.

KARMOD Modulární je inovativní, kreativní, flexibilní a spolehlivý dodavatel modulárních staveb, který cítí zodpovědnost za trvale udržitelný rozvoj

Leave a Comment